WHAT A FREAKIN YEAR!
WHAT A WIN!
SUPERBOWL CHAMPS
LOVE U ALL.
\
WE AREEEEEEEEEEEEEEEEEEE THE NEW YORK FOOOOOOTBALLL GIANTSS BAAABBY

WE DID IT AGAIN!!!!!!

WE TRAVEL AROUND THE COUNTRY.
WE TRAVEL AROUND THE WORLD

AND WE KICK ASSSSSSSS!!!